ca 12 500 kr 

ca  8 700 Kr

ca 12 300 kr 

ca 11 500 kr