Att bo på Sjöfarten - Britt Algotsdotter

Innan vi flyttade in gick alla en seminarieserie för att förbereda oss för boendet. Vi flyttade in i ett “tomt skal” där vi själva fick handla möbler och annat som behövdes, sy gardiner och inreda de gemensamma ytorna. Vi hade möten nästan varje kväll i början för att få till hur vi skulle leva tillsammans i huset. Vi bildade arbetsgrupper för att ta hand om de olika områdena. Ett stort jobb var att få till hur köket och matlagningen skulle fungera. Matlag och matråd bildades. 

Vi hade god hjälp av att ha Färdknäppen som förebild. Huset var inte klart när vi flyttade in 26e mars 2008. Port nr 21 var inte klar utan korridoren dit var avspärrad. Vi bodde i en byggarbetsplats och vår terrass som nu är så fin var inte klar.

Att bo på Sjöfarten - Ingrid Wermelin

"Flytta medan du orkar” den rubriken fångade min uppmärksamhet efter en slitsam flytt 9 år tidigare. Så jag o min man tog plats i Sjöfartens kö, fick en 3-rummare o flyttade in som första hyresgäster den 14 mars 2008 i den enda av 3 trappuppgångar som var klar. Resten av huset var en byggarbetsplats.

Ett äventyr är det!

Alla personligheter som ser olika på saker o ting. Man får vara beredd på att utvecklas och sätta gränser för vissa grannar. Andra utvecklar man en djup vänskap med.

Det finns hjälp att få i huset vare sig det gäller att få växter vattnade, få en liter mjölk eller en flaska vin eller en kram.

Min historia på Sjöfarten - Maggie W

Jag har bott på Sjöfarten i 12 år. Min första grupp var mitt matlag, jag har många fina minnen av vår sociala gemenskap. Mitt minne av kollektivet är att alla människor som bor här har mycket energi som fick allt att fungera.

Jag har själv varit med i en förening som ville starta ett kollektiv. Så jag bjöd in alla i föreningen på middag med Sjöfartens kollektiv för att de skulle se hur det fungerar då jag var väldigt nöjd med hur bra vi fungerade ihop. 

Tyvärr är det många som har flyttat idag, många nya har kommit, som har varit välkomna. I början tittade vi mycket på TV tillsammans, t ex sport. Vi träffades ofta i en grupp och det var väldigt trevligt och harmoniskt.  Jag uppskattar min familj på Sjöfarten!

Att bo på Sjöfarten - Eva Norrby

Att bo i kollektivhus var lockande för många som ej fick plats i kollektivhuset Färdknäppen 1993. Jag var en av de första som var med och startade Boföreningen Framtiden 2003 för att fåtill ett nytt sådant. Vi fick hjälp av Framtiden när de skulle bygga i Hammarby Sjöstad 2005 och startade den idéella föreningen Bogemenskapen Sjöfarten för 40 + utan hemmavarande barn, vilket senare togs bort. Första spadtaget togs av

husets arkitekt Allessandro Rippelino i oktober 2006.

Vi som var med då kunde inte mycket om vad det innebar att bygga ett kollektivhus. Tur nog fick vi en projektledare från Familjebostäder som stöd fram till inflyttningen i mitten av mars 2008. Vi bildade den Kooperativa Hyresrättsföreningen (KHR) Bogemenskapen Sjöfarten i maj 2007 där jag blev ordförande. Året fram till första inflyttningen i mars 2008 var slitsamt för oss alla engagerade.

Alla medlemmar i föreningen måste delta i studiecirklar om Gemenskap och Samarbete i kollektivhus och bogemenskap och även i arbetsgrupper i hur huset skulle styras och drivas. I juni 2008 var alla 46 lägenheterna uthyrda efter ganska mycket slit.