Hur får jag en lägenhet i Sjöfarten?

För att få en lägenhet måste du först och främst bli intressemedlem. När det finns en ledig lägenhet ute mailar vi alla intressemedlemmar och påbörjar en rekryteringsprocess. 


Finns det en kö?

Nej, det finns inget som helst kösystem utan vi genomför en ny rekryteringsprocess för varje ledig lägenhet och där lägger vi ingen vikt vid hur länge kandidater varit intressemedlemmar. 


Vad krävs det av mig om jag flyttar in?

Kärnan i vårt boende är matlagen och varje person som bor här måste ha möjlighet och vilja att var sjätte vecka laga mat och diska åt de i huset som vill äta. I övrigt ska du vara med i en av våra arbetsgrupper som förvaltningsgruppen, städrådet eller trädgårdsgruppen exempelvis. Vi sköter vår trapphusstädning och storstädning höst- och vår. I våra boendekontrakt ingår att förvalta hus och trädgård. Du behöver också vara en aktiv del av huset och närvara vid årsmöten, husmöten etc. 


Vad får jag av att bo i Sjöfarten?

Du lär känna alla dina grannar, fyra dagar i veckan har du möjlighet att sätta dig vid dukat bord och äta middag ihop, du får ta del av andra grannars engagemang. I nuläget har vi exempelvis en bokcirkel, en kulturgrupp som anordnar filmvisningar, melodikrysset på lördagar etc. Hos oss kan du också välja gemenskap och ensamhet när du vill, det finns alltid någon att prata med nere i biblioteket. Hos oss hjälps vi åt i vardagen, med allt ifrån att ta hand om varandras katter och blommor till att sätta upp en hylla eller låna en skvätt mjölk till morgonkaffet.


Hur blir jag intressemedlem?

Du fyller i detta formulär och betalar fakturan som vi skickar. Det är en kostnad på 250 kronor per år och du blir inte intressemedlem innan du har betalat.


Vad innebär det att vara intressemedlem?

Det är bara intressemedlemmar som kan söka ledig lägenhet i Sjöfarten. Som intressemedlem kan du vara gästmatlagare i ett matlag, det är önskvärt att du deltagit för att få en lägenhet. Du blir också inbjuden till Öppet hus, som brukar vara på hösten, samt till årsmöten.

Tar ni bara emot vissa typer av personer?

Nej, vi eftersträvar en mix av personer i huset vad gäller ålder, kön, yrkesverksamma och daglediga etc.  Det är viktigt att rätt person flyttar in i huset för att kollektivet skall fungera. Man måste vara intresserad av kollektivt boende och det gemensamma ansvaret som följer med. Vi efterfrågar också olika förmågor som vi för tillfället har behov av. Det kan vara att det saknas en ekonom, någon som kan hantera hemsidan, trädgårdskunnig eller något annat som ingår i de grupper vi har för att sköta huset och de gemensamma utrymmena.

Jag vill bara ha ett förstahandskontrakt, är det här rätt ställe?
Nej, för att bo i kollektivhuset måste du vilja bidra med din tid och engagemang för våra gemensamma ytor och aktiviteter.

Vem bestämmer vem som får flytta in?
Vi är en arbetsgrupp i kollektivet bestående av åtta personer som är valda på årsmötet som hanterar ansökningar av lägenheter och intressemedlemmar. Av de intressemedlemmar som sökt lägenhet väljer vi ut vilka som skall komma på intervju och i intervjuer så försöker vi hitta de personer som matchar bäst med kollektivhusets aktuella behov. Det är kollektivhusföreningens styrelse som beslutar om att föreslå vår kandidat för Familjebostäder. De gör en kreditprövning och skriver eventuellt kontrakt med vår föreslagne intressemedlem.

Hur mycket kostar lägenheterna?
Här hittar du hyror och lägenhetsritningar.

Hur många bor i kollektivhuset?
Det finns 47 lägenheter och cirka 60-70 personer bor här.

Hur länge har huset funnits?
Det byggdes 2008.