VÄLKOMMEN TILL SJÖFARTEN

En kollektivhusförening i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Om vår förening

Kollektivhusföreningen bygger på individuell frihet och kollektivt ansvar. Föreningens filosofi är att främja ett hållbart boende, sett ur ett demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I boendeformen ingår gemensamma arbetsuppgifter som bland annat omfattar skötsel av huset, inredning av de gemensamma lokalerna samt matlagning. Samtliga boende deltar i matlagningen.

Kollektivhuset ligger i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm och består av 47 lägenheter och ett antal gemensamhetslokaler. Lägenheterna är lika välutrustade som i vanliga nybyggda bostäder. I Sjöfarten finns dessutom ett gemensamt storkök, matsal, bibliotek och TV-rum, festlokal, gästrum, hobbyrum samt lokaler för fritidsaktiviteter.

Kollektivhuset byggdes 2006-2008 av Familjebostäder, som hyr ut lägenheterna till kollektivhusföreningens medlemmar. Om du har frågor eller vill ha mer information, ta gärna kontakt med oss: info@sjofarten.se. Följ oss gärna även på Facebook.